NAGANTS SEPET GETIRI ANALIZİ

İndirdiğiniz dosyayı hiç açmadan görüntülerdeki klasöre atınız. İsim değiştirirseniz çalışmaz. Açarsanız çalışmaz.

Kullanım açıklamaları grafikte çıkıyor.

Bu sistem birbirinden farklı hisselerin farklı sistem ve periyotlardaki birleşik getirilerini ve birleşik kayıplarını göstermek için dizayn edilmiştir.

BM CAPİTAL-NAGANTS TRADE lisansı ile kullanılabilir.

Parametreler bölmüne 10 adet sistem tanımlayabilirsiniz.
Parametreler kısmını   IMKBH'Hisse adı ; sistemin ismi ; sistemin çalıştığı periyot şeklinde örneklerde olduğu gibi doldurun.

https://twitter.com/MossinNagant/status/1483521143776628740?s=20

 

https://dosya.co/yd5yhd8jkxeg/NAGANTS_SEPET_GETIRI_ANALIZ.001.html